Neztrácejme čas!

Výzva občanů vládě České republiky, médiím a veřejnosti ke klimatické krizi

8. října 2018 zveřejnila vědecká obec alarmující stanovisko. Varování Mezivládního panelu OSN pro klimatickou změnu zní jasně: máme jen dvanáct let na transformaci společnosti a odklon od fosilních paliv, abychom globální oteplování udrželi na hranici 1,5 stupně Celsia. Jinak nezabráníme nejhorším následkům. Znamená to, že závazky Pařížské dohody z roku 2015 už nebudou stačit.

Kolaps způsobený změnou klimatu je v plném proudu: úbytek lesů, sucha, požáry, záplavy, závažné znečištění vody a ovzduší, vysychání půdy, masové vymírání živočišných i rostlinných druhů, nárůst hladiny oceánů, stále extrémnější výkyvy počasí, tání ledovců, narušení rovnováhy oceánů a pohybu globálních vzdušných mas (jet streamy a polární vortex). Pokud nezačneme konat ihned, za jedno desetiletí bude již pozdě na změnu a i naše krajina se může změnit k nepoznání. Čeká nás krize energetických a potravinových zdrojů, nárůst masové migrace či šíření epidemií. V této situaci zkolabuje i ekonomika.

V naší společnosti vedeme mnoho legitimních zápasů – za svobodu a demokracii, spravedlnost, zaměstnanost, kvalitní zdravotnictví či školství, sociální spravedlnost. Jakmile prohrajeme boj s klimatickou změnou, prohrajeme i všechny ostatní. Nezvratně. Je nutné otevřít celospolečenskou diskusi o tom, zda je při současné spotřebě, čerpání neobnovitelných zdrojů energie, znečišťování ovzduší a vod a masivním kácení stromů reálně možné zachování života na Zemi tak, jak ho dnes známe.

Připojte se!

A sdílejte mezi ostatní!